A.T.A. Carnet: The Passport for Goods

คุณเคยสงสัยไหมคะว่า … ในการแข่งขันโอลิมปิกส์ การแข่งรถ เทศกาลดนตรี หรือ การจัดแสดงสินค้าเครื่องจักรในต่างประเทศ นักกีฬาทั้งทีมขนอุปกรณ์ ขนรถแข่ง ศิลปินขนเครื่องดนตรีของทั้งวงออเคสตร้า หรือบริษัทฯ ขนเครื่องจักรใหญ่ๆกลับไปกลับมาข้ามทวีปได้อย่างไร คำตอบก็คือ พวกเขามักใช้ A.T.A Carnet เป็นตัวช่วยกันค่ะ

A.T.A. Carnet (Admission Temporaire/ Temporary Admission) หรือที่มักถูกเรียกว่า พาสปอร์ตสำหรับสินค้า เป็นเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศที่อนุญาตให้นำเข้าตัวอย่างสินค้า สินค้าสำหรับจัดแสดงหรืออุปกรณ์วิชาชีพเข้าสู่ประเทศสมาชิกชั่วคราวโดยไม่ต้องชำระภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือวางเงินประกันที่ด่านศุลกากรแต่ละแห่งเป็นระยะเวลาสูงสุดหนึ่งปี โดยหอการค้านานาชาติ (ICC) ออกแบบเอกสารนี้มาเพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมธุรกิจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่ง A.T.A. Carnet เป็นเอกสารมาตรฐานที่สามาถใช้ได้ในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ขั้นตอนหลักของ A.T.A. Carnet

  • การเตรียมเอกสาร: เอกสารค้ำประกัน (A.T.A. CARNET) และเอกสารรายละเอียดสินค้า 1 ชุด 4 ส่วน

– ปกหน้าและปกหลัง (สีเขียว) และใบต่อ (สีขาว)

– แบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง)

– แบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) และ

– แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออก (สีฟ้า)

  • การนำเสนอ: เมื่อมาถึงด่านศุลกากรของประเทศปลายทาง ผู้ถือ A.T.A. Carnet นำเสนอเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและอนุญาตให้สินค้านำเข้าโดยไม่ต้องชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ
  • การตรวจสอบ: A.T.A. Carnet จะได้รับการตรวจสอบที่แต่ละด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่บันทึกการเข้าและออกของสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะออกจากประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • การคืนเอกสาร: เมื่อสินค้ากลับมาถึงประเทศต้นทาง A.T.A. Carnet จะถูกส่งคืนให้กับองค์กรที่ออกเอกสารเพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย

สำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายตลาดไปทั่วโลก การเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก A.T.A. Carnet ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การดำเนินงานระหว่างประเทศที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หาก “เวลา และ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการประหยัดต่อกระบวนการ” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆที่ตัดสินความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ A.T.A. Carnet ถือได้ว่าเข้ามาช่วยปฏิวัติวงการเลยค่ะ

ที่มาของข้อมูล/ภาพ : Thai Customs, International Chamber of Commerce (ICC)

Contact
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามทางโทรศัพท์
+66 2 677 7270-5
10th Floor, Q. House Lumpini Building,
No. 1 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand